Na sednici Skupštine UK KLS održanoj 30.09.2019 Darko Jovičić , predsednik KK Tamiš ponovo je izabran za predsednika UK KLS sa dvogodišnjim mandatom. Nakon imenovanja se zahvalio na ukazanom poverenju i rekao je da će se i dalje truditi da odgovorno obavlja funkciju Predsednika. Na sednici je ponovo izabran i nadzorni organ UK KLS u sastavu Ilija Dražić Ljubomir Milić i Robert Sepi.